Estand de la FGEE a Bolonya 2022

La Federación de Editores de España torna a participar en aquesta fira, la més important del sector del llibre infantil i juvenil, amb un estand dissenyat per a servir de plataforma comercial a l’editor i punt de trobada amb els professionals del sector editorial.

La 60th Bologna Children’s Book Fair se celebrarà del 6 al 9 de març de 2023.

Participació

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import. Des del Departament de Comptabilitat del Gremi d’Editors de Catalunya s’enviarà una factura per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària per la qual cosa s’emetrà una factura per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

Ajut de l’ICEX

Per a la participació en aquesta fira les editorials podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX que s’aplicarà a les empreses que hagin format part de la participació agrupada en aquesta fira en un màxim de cinc ocasions, excloent 2020, 2021 i 2022. Consultar els termes a les condicions de participació (pàgina 2).

Termini d’inscripció

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 31 de gener de  2023 a info@gremieditors.cat

Consultes:

Més informació: