Estand de la FGEE

Estand de la FGEE a la Fira de Bolonya 2017

La bona acollida per part dels editors i professionals assistents a la darrera edició ha fet que la Federación de Gremios de Editores de España vulgui tornar a apostar per aquesta fira, la més important del sector del llibre infantil i juvenil, amb el mateix estand que l’any passat obert, modern i funcional el disseny del qual va servir de plataforma comercial per a l’expositor i punt de trobada amb els professionals del sector editorial.

La fira se celebrarà del 26 al 29 de març de 2018.

Des de l’organització firal ens han informat que estan en reconstrucció els pavellons 29 i 30 i que per aquest motiu ens traslladaran a un altre pavelló (el 21 o 22, a confirmar).

Participació

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import. Des del Departament de Comptabilitat del Gremi d’Editors de Catalunya s’enviarà una nota de càrrec per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

Ajut de l’ICEX

Per a la participació en aquesta fira les editorials podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX que s’aplicarà a les empreses que hagin format part de la participació agrupada en aquesta fira en un màxim de cinc ocasions, incloent 2018 (comptant a partir de 2008).

Termini d’inscripció

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 29 de novembre (info@gremieditors.cat).

Més informació: