Evolución de los ISBN en catalánAnàlisi sectorial del llibre publicat anualment per l’Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Aquest informe constitueix una anàlisi profunda i estudi dels diferents indicadors que participen en l’edició de llibres i, des de l’any 1988, pretén oferir una comparativa de l’evolució de les xifres de producció de la indústria editorial que permet observar any rere any el comportament de l’edició del llibre a Espanya.

L’estudi abraça les publicacions editades per agents editors i autors-editors espanyols que sol·liciten l’assignació de l’ISBN.

Entre les dades més significatives, destaquen:

  • El nombre de llibres inscrits amb ISBN a Espanya en 2016 va ser de 86.000, un 8,3% més que l’any 2015
  • Per temàtiques, la producció s’ha incrementat en les àrees de Científic i Tècnic (26%), Infantil i Juvenil (17,7%), Literatura (11,2%) i Ciències socials i Humanitats (4,1%). Ha disminuït la producció de Llibre de Text (3,5%) i Oci (2,5%).
  • El nombre d’editors amb activitat va ser de 3.026. L’edició de caràcter públic va representar el 9,6%, mentre que l’edició de caràcter privat va arribar al 90,4% del total de la producció editorial
  • Un 70,7% (60.763 ISBN) del total de llibres inscrits en 2016 van ser editats en suport paper, un 6,4% més que l’any anterior. El 29,3% (25.237 ISBN) van ser editats en altres suports (13,3% més que en 2015)
  • Els eBooks o llibres digitals van representar el 27,5% del total de la producció (13,5% més que l’any anterior
  • A Catalunya correspon 24.295 llibres inscrits la qual cosa representa el 28,3% de la producció a Espanya
  • En català es van editar 7.873 llibres. Aquesta xifra representa un 7,2% d’increment respecte a l’any anterior (73,5% en suport paper i 26,5% en altres suports)
  • Per temàtiques, la producció en català es va concentrar en quatre grans àrees: Ciències socials i humanitats (25,2%), llibre de text (22,4%), infantil i juvenil (20,1%) i literatura (19,8%)

Podeu descarregar-vos l’informe complet aquí