Estand FGEE

Estand de la Federación de Gremios de Editores de España a la Fira de Frankfurt 2017

La FGEE participarà com és habitual en aquesta fira amb un estand col·lec­tiu que comptarà amb el patrocini de la Secretaria d’Estat de Cultura. Aquesta fira no formarà part del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2017 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX.

Es participarà amb el mateix espai d’exposició, mantenint la bona ubicació de 2016, amb un disseny per oferir a l’expositor intimitat, comoditat i visibilitat.

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir). S’han mantingut les quotes de participació de 2016.

Modalitats de participació:

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import, mitjançant taló nominatiu al Gremi d’Editors de Catalunya, transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

El pagament i l’annex s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 5 de març.

Més informació: