fgee-federacion-gremios-editores-españa-El nombre de lectors en temps d’oci arriba al 61,8% de la població. També creix el nombre de lectors freqüents, aquells que llegeixen almenys una o dues vegades per setmana, els quals suposen el 49,3% de la població. Un 38,2% no llegeix mai o quasi mai

-Major percentatge de lectores de llibres en temps d’oci que de lectors en tots els grups d’edat i nivell formatiu. Es manté la tendència a l’alça de lectors més grans de 45 anys. S’observa una relació directa entre el nivell d’estudis finalitzats i la ratio de lectors

-La manca de temps segueix essent l’argument principal dels no lectors per a explicar la seva manca d’hàbit (49,3%)

-El 44,5% dels lectors llegeix habitualment o ocasional en dues o més llengües (el 21,3% acostuma llegir en anglès, el 20,3% en català i el 4,2% en francès)

-Creix el nombre de lectors de llibres en suport digital fins al 23,2% (6% només llegeix en format digital i el 17,2% llegeix en ambdós formats). El perfil és el d’un lector més jove que el lector en paper

-El lector digital llegeix una mitjana de 13,2 llibres a l’any; davant als 11,2 del lector que només llegeix en paper. Té una biblioteca amb un major nombre d’exemplars en la seva llar, 269 llibres de mitjana davant dels 230 dels lectors que només llegeixen en paper

-El 79% dels llibres digitals llegits en el darrer any es van obtenir sense pagar. Únicament un 21% dels entrevistats assenyalen que obtenen llibres digitals pagant per ells

-Actualment només el 2,5% de la població de 14 o més anys assenyala que escolta audiollibres amb freqüència almenys trimestral. Un 1,1% ho fan de forma freqüent, almenys una vegada a la setmana

-La lectura de llibres en infants es generalitza. Encara que comença a decréixer a partir dels 14 anys. També s’observa un menor ús de la biblioteca com a lloc de lectura

-Augmenta lleugerament la proporció de compradors de llibres (62,4% davant del 61% anterior) i el nombre de llibres comprats (10,3 davant de 9,4)

-El servei bibliotecari públic obté una molt bona valoració (una nota de 8,1%), però segueix reduint-se l’ús del servei de préstec

Us podeu descarregar l’estudi complet en el següent enllaç:

Dades d’interès: