Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2018

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2018

La Federación de Gremios de Editores de España, després de la bona acollida d’aquest any per part dels editors i professionals assistents, de la participació a la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires, han decidit tornar a apostar per aquesta fira l’any 2018. Es participarà amb el mateix estand, el disseny del qual, va ser molt ben valorat tant per les editorials participants com per als editors espanyols presents a la fira. Es tracta d’un estand modern, funcional i amb una bona visibilitat. No obstant això, atenent suggeriments d’alguns dels participants es faran alguns canvis per a millorar els mòduls i les mides de les prestatgeries. Depenent del nombre final de participants, es decidirà si es manté o s’amplia l’espai contractat.

Amb la finalitat de gestionar la contractació de l’espai amb un descompte per tramitar-la en el termini establert per l’organització firal, necessitem conèixer quantes editorials volen participar en l’estand col·lectiu.

La fira tindrà lloc del 24 d’abril al 14 de maig de 2018.

Els dies dedicats als professionals seran el 24, 25 i 26 d’abril.

Participació:

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

Des del Departament de Comptabilitat del Gremi d’Editors de Catalunya s’enviarà una nota de càrrec per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

Buenos Aires

Estand de la FGEE a Buenos Aires 2017

Ajut de l’ICEX:

Aquest certamen forma part del Pla sectorial a realitzar per la FGEE durant 2018, en el marc del Conveni de Col·laboració signat amb ICEX-España Exportación e Inversiones. Els expositors podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX (consultar els termes a les condicions de participació).

Termini d’inscripció:

El termini de recepció de les sol·licituds de participació acaba el dia 15 de desembre. El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans d’aquesta data (info@gremieditors.cat).

Més informació: