Afectacions Coronavirus. Formulari de valoració d’impacte en la cultura.

Davant la situació actual i les afectacions causades pel COVID-19 al sector cultural, trobem imprescindible valorar i quantificar les afectacions reals d’aquestes mesures en la cultura.

A través d’aquest formulari volem que ens feu arribar les activitats culturals que s’han vist afectades, així com les pèrdues econòmiques que suposen, des d’ara i durant les properes setmanes. És important que l’ompliu el més aviat possible per tal de tenir dades de sector també aviat.

Feu arribar aquesta enquesta a totes les professionals de la cultura que considereu que també s’han vist afectats.

Els resultats seran contrastats amb els de les altres organitzacions culturals i amb l’Administració pública, per tal de poder recollir unes dades transversals a nivell de sector que puguin ser d’utilitat a l’hora de valorar els danys i les pèrdues provocats per aquesta situació.

ATENCIÓ: si ja heu introduït les dades en algun altre formulari d’alguna associació professional, no omplis aquest per a no duplicar la informació!

Més informació:

Més informació o dubtes a comunicacio@gestiocultural.org