CoNCAL’informe d’enguany és el desè que elabora el CoNCA des de l’any 2010. Respecte dels anteriors, s’ha introduït un canvi conceptual i de contingut pel que fa a l’abast de la totalitat de l’ecosistema cultural del país, de les administracions públiques que intervenen en la cultura, i també pel que fa al territori.

La pandèmia de 2020 serà recordada com un dels períodes més difícils per a la societat catalana en general i per a les arts i la cultura en concret. L’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts corresponent al 2020 dona compte d’una situació anòmala que ha condicionat i afectat de ple l’ecosistema cultural del país. Aquest és el tema principal que plana al llarg del present informe anual, complementat amb la revisió de les polítiques culturals realitzades al llarg del 2020 des del triple vessant del Parlament, el Govern i el Departament de Cultura, així com de les principals magnituds i indicadors culturals disponibles en el moment de tancament d’aquest document. L’informe es clou amb una revisió crítica dels temes més rellevants de present i de futur per als sectors culturals, per als quals el CoNCA fa les seves recomanacions i expressa el seu compromís respecte de tots i cadascun.

Aquests tres nous apartats queden incorporats a l’esquema general del contingut de l’informe anual de 2020, on també s’hi trobarà l’anàlisi descriptiva d’esdeveniments i tendències del 2020 que el CoNCA encomana a diversos experts i periodistes culturals i el tradicional «Cultura en dades», on s’actualitzen els principals indicadors dels sectors culturals.

Informe:

IA2020-CAT

Més informació: