L’informe Libranda documenta i analitza l’evolució del llibre electrònic en llengua castellana i altres llengües cooficials d’Espanya a tot el món en 2021. Es basa en dades des de l’any 2019. L’any 2021 és el primer en l’última dècada en el qual el llibre digital es manté estable respecte a l’any anterior.

El creixement acumulat del llibre digital en llengua espanyola és molt significatiu en els dos darrers anys, tant a nivell global (36%) com a Espanya (43%).

Resum de l’estudi amb les principals dades publicat a Publishnews

2021-LIBRANDA-Informe-anual-del-libro-digital

Més informació: