El nou Plenari del CoNCA presenta el novè informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts que de forma preceptiva ha de lliurar anualment al Parlament de Catalunya. En aquesta nova etapa, s’ha volgut realitzar un canvi estratègic i operatiu fonamentat en el procés de reflexió i anàlisi del mandat legislatiu i de la seva pròpia trajectòria, per tant, l’informe del 2019 correspon a un any de consolidació i canvis amb la mirada posada a cinc anys vista amb la voluntat d’assolir els objectius sorgits d’aquest procés de reflexió.

L’actual informe està dividit en tres capítols. El primer inclou set articles, cadascun d’ells signat per un periodista especialitzat en un sector cultural, on s’aporta una crònica dels diferents esdeveniments succeïts en els sectors artístics i culturals catalans durant el 2019: nominacions i premis, apertures i tancaments, polèmiques i anuncis, etc.

El segon capítol fa una revisió crítica i en profunditat de la situació de la creació i la cultura a Catalunya durant 2019. Per disposar d’una visió comparada s’han consultat vint-i-tres experts de diferent perfil i procedència que han respòs una enquesta sobre les problemàtiques i reptes que afronta el seu sector,  les accions i mesures que caldria adoptar des de l’exercici de la política cultural i des del propi sector. Aquest segon capítol acaba amb el seu compromís del CoNCA amb la cultura fent públics els seus objectius i estratègies per al període del seu mandat 2020-2024.

El darrer capítol correspon al tradicional recull de dades de l’any de referència o en tot cas les més aproximades cronològicament; que aporta una visió general de l’evolució de les principals magnituds estadístiques del sector cultural.

  • Consulta l’informe aquí

Més informació: