informeiva-2016logosL’Associació Internacional d’Editors i la Federació d’Editors Europeus acaben de fer públic un nou informe que ha estat difós per Publishing Perspectives en el qual repassen les taxes d’IVA que s’apliquen als llibres, en els seus diferents formats, en un total de 103 països. Es tracta de la segona comparativa de l’IVA dels llibres a escala mundial, ampliant en aquest cas a 24 països més que en l’informe de 2015: 40 d’Europa, 15 d’Àsia, 19 d’Àfrica, 20 de Llatinoamèrica i 6 d’Orient Mitjà, a més de Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. L’anàlisi no inclou a Estats Units perquè cadascun dels 50 estats administra el seu propi protocol tributari.

Com ja es va fer patent a l’informe de 2015, les dades posen en evidència importants desigualtats segons el format de llibre, la zona geogràfica i el país:

  • La mitjana de l’IVA dels llibres impresos en els 103 països analitzats és del 4,8% (4% a Espanya). La mitjana europea està en 7,4%, mentre que a Àsia descendeix al 3,9%. L’IVA per al llibre en paper més elevat es registra a Dinamarca (25%) i el menor, a Taiwan (5%).
  • La mitjana de l’IVA del ebook als països inclosos en l’informe és del 9,5%. Hongria és el país amb la taxa més elevada (un 27%), i Taiwan, també en aquest cas, el que presenta la més baixa (5%).
  • 17 països (el 18%) apliquen l’IVA estàndard nacional als llibres impresos, mentre 45 països (el 46 %) apliquen la taxa nacional estàndard d’IVA als llibres electrònics.
  • 22 països (el 23 %) apliquen la mateixa taxa d’IVA als llibres impresos i electrònics, mentre 32 països apliquen una taxa d’IVA més alta als llibres electrònics que als impresos i 40 països no apliquen IVA als llibres en cap dels dos formats.

 

Canvis respecte a l’IVA aplicat en 2015

Respecte a l’any anterior hi ha hagut algunes modificacions. D’una banda, 6 països africans han baixat l’IVA dels llibres impresos des de 2015, amb dos països que ho posen a zero: Moçambic i Tanzània. Dels països africans enquestats, Kenya aplica la taxa d’IVA més alta en llibres impresos (16 %), mentre que Tunísia aplica la taxa d’IVA més alta en llibres electrònics (18 %).

I per un altre, altres 6 països del mateix continent han reduït l’IVA sobre els llibres electrònics des de 2015. Addicionalment, tres països d’Amèrica Llatina (Equador, Perú i Uruguai) han posat l’IVA del llibre digital a zero.

 

Els llibres haurien d’estar exempts d’IVA

mapa-iva2016D’acord amb el resum de la IPA, “els llibres, com un producte estratègic que activa l’economia del coneixement, haurien d’estar exempts de l’IVA o subjectes a un règim de taxa zero”. Segons el comunicat “existeix una forta evidència que l’exempció de l’impost en els llibres comporta amplis beneficis socials, culturals i econòmics a mitjà i llarg termini. Una taxa zero d’IVA sobre els llibres és una forma ràpida i equitativa d’impulsar el consum de literatura a l’aula, a casa i en qualsevol lloc. Els llibres posseeixen i ofereixen coneixement, i les economies basades en el coneixement digital depenen de la circulació dinàmica i sense obstacles dels llibres”.

El text introductori del IPA també adverteix que en tots els països el mercat del llibre és molt sensible als preus, fins i tot a petits augments d’impostos. “L’any 2013 a Kenya es va imposar el 16% d’IVA als llibres, causant una caiguda en tot el país en les vendes de llibres del 35%, reduint els resultats a les escoles públiques i donant pas a una era en la qual els llibres piratejats ara superen als seus homòlegs legítims”.

 

Considerar el ebook com un servei digital “atrofia el creixement del mercat de llibres electrònics”

La IPA també assenyala el problema d’aquells mercats en els quals el ebook és entès com un “servei digital”, més que un producte cultural i com a conseqüència d’això s’ofereix amb un IVA superior al dels llibres impresos, “la qual cosa atrofia el creixement del mercat de llibres electrònics, especialment als mercat lingüístics més petits”. “A més”, afegeixen, “aquesta discriminació penalitza a les persones amb discapacitat per llegir llibres impresos, moltes de les quals depenen de llibres electrònics, més accessibles per a elles, però més costosos a causa d’aquest diferencial de preus”.

 

La visió des de Brussel·les

La IPA manté en el seu informe una percepció optimista respecte a la possible aplicació dels tipus d’IVA reduïts sobre els llibres electrònics, basant-se sobretot en el Pla d’Acció sobre l’IVA de la Comissió Europea. En ell es reconeix que “la normativa actual no té del tot en compte l’evolució tecnològica i econòmica”, particularment en el relacionat amb els llibres electrònics. Al maig de 2016, el Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la UE va debatre sobre aquest Pla d’Acció i va adoptar una sèrie de conclusions, convidant a la Comissió a presentar una proposta legislativa que integri disposicions relatives a les taxes d’IVA per a les publicacions electròniques en el context de l’estratègia del Mercat Únic Digital. La presentació d’aquesta proposta està prevista per a desembre de 2016.

El llançament, a més, en el mes de juliol, d’una consulta pública sobre l’IVA del llibre digital, recolza, segons la IPA, la idea que pot estar a prop una solució a la disparitat de l’IVA entre tots dos formats. El Parlament Europeu ha expressat el seu recolzo en diverses ocasions, encara que serà necessària l’aprovació unànime per part del Consell perquè tiri endavant.

 

Més informació: