Per tal que pugueu preparar les vostres accions comercials prèvies a la fira, així com les vostres agendes de treball, us facilitem la relació de compradors (distri­buïdors i llibreters estrangers) i prescriptors (representants d’institucions, universitats, biblioteques i organismes públics amb capaci­tat de prescripció, de decisió i compra, així com agents literaris i editors -compradors de drets- de tot el món), als quals s’ha cursat aquesta invitació.

Les invitacions es cursaran a través de les Oficines Comercials d’Espanya a l’estranger, via ICEX.

Tant aviat com disposem de les confirmacions d’assistència, ho anirem actualitzant en aquesta pàgina.

Si necessiteu les dades completes de localització heu de sol·licitar-les a la Secretaria del Gremi.

Més informació: