Termini finalitzatdep-cultura_2017L’Institut Català de les Empreses Culturals ha fet pública (DOGC núm. 7327, de data 13 de març de 2017) la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre, que inclou els ajuts per a l’assistència a fires.

El període per presentar sol·licituds acaba el dia 6 d’abril de 2017

 

Requisits i condicions

a) Tenir un projecte d’internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció

b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa convocatòria.

c) Les accions que es portin a terme dins el projecte d’internacionalització s’han de portar a terme fora de Catalunya.

 

Despeses subvencionables

Són únicament subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de producció de material promocional de qualsevol format i despeses de contractació de publicitat fora de l’Estat espanyol. El material haurà d’estar com a mínim en una llengua diferent al català i al castellà

b) Despeses de viatges de prospecció de mercats. En el projecte s’ha de detallar l’objectiu del viatge de prospecció, l’agenda de visites i les dades dels contactes corresponents a efectes de verificació posterior

c) Despeses de viatges per a l’assistència a fires internacionals. S’han de documentar amb l’acreditació de l’entrada a la fira.

En el cas dels punts b i c, només se subvencionen:

–       les despeses de transport (en cap cas s’accepten els bitllets de classes preferents) per a un màxim de 2 persones. En el cas de desplaçaments en cotxe es compta el quilometratge a 0,30 euros i s’hi afegeixen els peatges. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. També es pot incloure el lloguer de vehicles. En aquest cas, només s’accepta la despesa de la factura del lloguer (no s’accepten despeses de peatges ni de benzina)

–       les despeses d’allotjament (l’import subvencionable no pot superar els 130,00 euros per persona i nit) per un màxim de 2 persones

d) Despeses del cost del lloguer d’estands i les acreditacions a fires internacionals

e) Despeses indirectes i generals tal i com estableix la base general 5.4.

No són subvencionables les despeses corresponents a:

a) despeses per manutenció, honoraris ni catxets

b) despeses relacionades amb congressos, seminaris i jornades de caràcter acadèmic

c) despeses de transports urbans

d) despeses d’edició

e) despeses de muntatge i producció d’estands

f) despeses de producció i creació d’obra ni creacions artístiques

 

Quantia

  • La subvenció és com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros
  • L’import mínim a sol·licitar és de 500,00 euros. No s’admeten sol·licituds per imports inferiors a aquesta

 

Més informació

  • Natàlia Brunet o Àfrica Escudero (telèfons 93 554 78 53 / 93 567 35 51)