El món ha canviat. La indústria del llibre en castellà no està aliè a aquests canvis. Les conseqüències del Covid-19 són terribles per a la indústria editorial. Tot i això, hem après alguna cosa? Com es veu el futur del sector? Assistim al final d’una època en la publicació? Les mesures excepcionals atrauran la nova normalitat? Les editorials independents i les petites llibreries estan preparades per sobreviure en aquest nou escenari?

Totes les respostes mitjançant una reunió amb actors representatius del sector editorial d’Argentina, Colòmbia, Mèxic i Espanya.