formacioEl Gremi d’Editors de Catalunya oferirà a partir de la propera tardor una oferta de cursos de formació, d’especial interès per als treballadors de les empreses agremiades.

Seran cursos de valor i especialitzats que s’oferiran simultàniament amb els corresponents a la formació contínua. Els trets comuns dels nous cursos és que seran  breus, especialitzats i monogràfics, pràctics, útils, específicament dissenyats i adaptats a les necessitats del sector.

A qui estaran adreçats?

  • A treballadors d’empreses associades, que n’obtindran un descompte
  • A treballadors d’empreses no associades, per a qui sempre oferim els serveis i la força del col·lectiu
  • A treballadors autònoms
  • estudiants del món del llibre
  • A persones desocupades

Quin cost té per a l’empresa aquesta formació?

Les empreses podran bonificar-se totalment o parcial el cost de la formació per als seus treballadors, sempre que estiguin contractats dins del Règim General de la Seguretat Social. L’import de la bonificació que podran aplicar-se les empreses estarà en funció del seu crèdit disponible i del preu del curs.

El Gremi gestionarà els procediments administratius amb la Fundació Tripartita, per tal d’obtenir la bonificació total o parcial de la formació realitzada a l’Escola de Formació del Gremi. Les despeses administratives inherents al procés de bonificació seran gratuïtes per als associats.

Després de l’estiu es convocarà una SESSIÓ INFORMATIVA sobre els nous cursos de formació del Gremi on s’explicaran els tràmits per bonificar la formació dels treballadors, la seva gestió a través del Gremi, s’anunciaran els primers cursos que s’impartiran i es resoldran dubtes i es faran aclariments sobre tot aquest procés.