Inici procediment per a la selecció de novetats editorials en català o occità per part de les biblioteques públiques de Catalunya

Sistema d'Adquisició BibliotecàriaLa Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques inicia el procediment per a que les biblioteques públiques de Catalunya facin la selecció de novetats editorials en català i occità.

Per tal de donar liquidat al sector, el Servei de Biblioteques recomanarà a totes les biblioteques que exhaureixen en aquesta primera convocatòria el total anual que se’ls ha assignat per al SAB, cosa que representa un import global de 2.236.000 €. Si la tramitació del nou pressupost 2020 i les circumstàncies actuals ho permeten, s’incorporaran els recursos addicionals dels quals es disposi en les convocatòries següents en funció del que sigui més favorable per al sector editorial.

S’ha agilitzat al màxim l’aprovació de la resolució final de la convocatòria 2020 i el calendari d’execució és el següent:

  • 06/04/2020 a 20/04/2020: Selecció dels títols per part de les biblioteques
  • 21/04/2020: Tramesa de les comandes a les editorials

A partir d’aquí se seguirà el procediment habitual a través de l’OSIC per a la tramesa de factures, validació i pagament.

Observacions generals:

  • S’han aplicat criteris molt més amplis dels habituals en la selecció dels títols per incorporar el màxim nombre de títols possibles
  • En el moment que es generin les factures per part de les editorials cal que es reservin els exemplars sol·licitats de manera que es puguin lliurar a les biblioteques tan bon punt les condicions actuals ho permetin
  • Per a qualsevol dubte relacionat amb l’ús de la plataforma SAB cal adreçar-se a la Beatriu Cajal bcajal@gencat.cat

Més informació: