L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha publicat la segona convocatòria d’ajuts reintegrables per a projectes i plans editorials. La convocatòria va adreçada a empreses  que tinguin com a objecte social la producció editorial i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció editorial i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE). No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Dades de la convocatòria:

  • Presentació de sol·licituds: Del 10 de juliol al 9 d’agost, ambdós inclosos.
  • Llançament comercial de les obres objecte de la sol·licitud: De l’1 de juliol de 2018 al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Atenció! Enguany NO és obligatori acollir-se a aquest ajut per accedir als ajuts a la producció (antic suport genèric).

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Informació dinterès: