Participa en la confecció del programa d’invitats LIBER 2016

Des de la Federación de Gremios de Editores de España, FGEE, s’ha començat a treballar en l’organització de LIBER 2016 que tindrà lloc a Barcelona del 12 al 14 d’octubre.

Per a l’edició d’enguany s’està treballant en el programa d’invitats LIBER que inclou:

  • Programa de compradors: distribuïdors i llibreters estrangers.
  • Programa de prescriptors PICE: representants d’institucions, universitats, biblioteques i organismes públics amb capaci­tat de prescripció, de decisió i compra, així com agents literaris i editors -compradors de drets- de tot el món.
  • Missió inversa de bibliotecaris USA.

Per a poder dur a terme aquest programa és imprescindible la participació activa de les empreses que participaran a LIBER com a expositors. L’objectiu principal de la comissió encarregada del programa d’invitats estrangers, formada per representants de la FGEE, ICEX i Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, és tractar que cada any puguin participar nous i petits importadors i que els invitats responguin a interessos generals, per això prevaldrà el criteri dels expositors i és important que tots els editors que hi participeu ens feu arribar  les vostres propostes com més aviat millor a la Secretaria del Gremi.

Instruccions per a presentar les propostes

  • Les propostes han de ser el més àmplies possible i han d’incloure  les dades completes de l’empresa o entitat a invitar: nom de l’empresa, adreça completa, correu electrònic, telèfon i nom de la persona a invitar.
  • S’han d’enviar per correu electrònic a la Secretaria del Gremi info@gremieditors.cat
  • No hi ha límit en el nombre de propostes a presentar. Es poden proposar tant empreses o entitats que responguin als interessos de la vostra empresa com a interessos generals. L’únic a tenir en compte és que no s’acostuma a invitar a distribuïdors filials d’empreses espanyoles.

Formulari d’inscripció

Si voleu, podeu descarregar-vos un formulari ‘tipus’ amb tota la informació a completar per a presentar la proposta.

 

2017-11-08T03:15:57+00:00 6 març, 2016|Categories: Comerç exterior|Tags: , |
2017-11-08T03:15:57+00:00 6 març, 2016|Categories: Comerç exterior|Tags: , |