LIBER_2017Des de la Federación de Gremios de Editores de España s’ha començat a treballar en l’organització de LIBER 2017 que tindrà lloc a Madrid, del 4 al 6 d’octubre, al pavelló 14 d’IFEMA.

Per a l’edició d’enguany s’està treballant en el Programa d’Invitats LIBER que inclou:

  • Programa de compradors: distribuïdors i llibreters estrangers
  • Programa de prescriptors PICE: representants d’institucions, universitats, biblioteques i organismes públics amb capaci­tat de prescripció, de decisió i compra (de drets i de llibres), així com agents literaris i editors -compradors de drets- de tot el món

Per a poder dur a terme aquest programa és imprescindible la participació activa de totes les empreses que participaran a LIBER com a expositors o a través de l’estand col·lectiu del Gremi.

Les propostes dels editors catalans seran recollides i treballades per la Comissió de Comerç Exterior del Gremi per tal de portar conjuntament les propostes per tenir més pes específic a la reunió de selecció d’invitats que se celebrarà a Madrid el mes de maig i aconseguir el màxim d’invitats suggerits pels editors de Catalunya. És per això que és important que tots col·laborem per aconseguir el màxim nombre de prescriptors i importadors proposats pels editors catalans.

L’objectiu principal de la comissió encarregada del programa d’invitats estrangers, formada per representants de la FGEE, ICEX i Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, és tractar que cada any puguin participar nous i petits importadors i que els invitats responguin a interessos generals, per això prevaldrà el criteri dels expositors.

És important que tots els editors que hi vulgueu participar ens feu arribar les vostres propostes abans del dia 24 de març.

 

Instruccions per a presentar les propostes

  • Les propostes han de ser el més àmplies possible i han d’incloure les dades completes de l’empresa o entitat a invitar: nom de l’empresa, adreça completa, correu electrònic, telèfon i nom de la persona a invitar.
  • No hi ha límit en el nombre de propostes a presentar. Es poden proposar tant empreses o entitats que responguin als interessos de la vostra empresa com a interessos generals. L’únic a tenir en compte és que no s’acostuma a invitar a distribuïdors filials d’empreses espanyoles.

 

Formularis

Per al programa de compradors, us podeu descarregar un formulari ‘tipus’ amb tota la informació a completar per a presentar la proposta.
Els formularis i les fitxes s’han de retornar a la Secretaria del Gremi info@gremieditors.cat

 

Per al programa de prescriptors PICE, cal omplir la fitxa per a cada un dels professionals que es vulguin proposar.

 

Més informació