Estand de la FGEE a Buenos Aires 2022

La Federación de Gremios de Editores de España  participarà en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2023 amb un estand col·lectiu de 132m2 que estaria situat al «Pabellón Rojo» i que romandria obert només durant els dies dedicats als professionals.

La 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tindria lloc del 25 d’abril al 15 de maig de 2023.

Els dies dedicats a les Jornades Professionals seran el 25, 26 i 27 d’abril.

Santiago de Chile serà la ciutat invitada d’honor.

PARTICIPACIÓ:

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import. Des del Departament de Comptabilitat del Gremi d’Editors de Catalunya s’enviarà una factura per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària per la qual cosa s’emetrà una factura exempta d’IVA per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:

El termini de recepció de les sol·licituds de participació acaba el dia 28 de febrer. El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans d’aquesta data: info@gremieditors.cat

AJUT DE L’ICEX:

Aquest certamen forma part del Pla sectorial a realitzar per la FGEE durant 2023, en el marc del Conveni de Col·laboració signat amb ICEX-España Exportación e InversionesEls expositors podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX (consultar els termes a les condicions de participació, pàgina 3).

CONSULTES:

MÉS INFORMACIÓ: