Estand de la FGEE a la FIL 2016

Estand de la FGEE a la FIL 2016

Un any més la Federación de Gremios de Editores de España participarà amb un estand col·lectiu dedicat a empreses amb mòdul individual. S’ha previst la participació amb mig mòdul, a compartir amb una altra editorial. Enguany, Madrid serà l’invitat d’honor i la fira reserva com a dies de professionals el 27, 28 i 29 de novembre.

 

Convocatòria

Us facilitem la informació que ens ha fet arribat la FGEE, així com la convocatòria de participació en aquesta fira. Us demanem que llegiu atentament tota la documentació.

 

Modalitats de participació

Les modalitats i la contribució dels participants en el cost de l’estand són les mateixes que en l’any passat:

  • Mòdul individual + taula i tres cadires: 1.500,00 euros
  • Mig mòdul + taula i cadires, a compartir amb una altra editorial: 750,00 euros

Cal trametre, degudament formalitzada, l’annex I o II, segons modalitat, per a la inclusió al catàleg firal i el formulari de l’ICEX Declaraciones responsables y autorizaciones.

Al realitzar la reserva del mòdul s’ha d’efectuar el pagament total de l’import, mitjançant d’un taló nominatiu al Gremi d’Editors de Ca­talunya, transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària, per la qual cosa el Gremi emetrà una factura per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls.

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya abans del dia 28 de febrer

Aquesta activitat forma part del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2017 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX per la qual cosa els participants podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX per aquesta activitat que s’aplicaran segons els criteris que figuren a la convocatòria.

 

Més informació

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi, telèfon 93 215 50 91.