Us relacionem les darreres publicacions rebudes al Gremi d’Editors de Catalunya, i que hem digitalitzat perquè les pugueu consultar online. Cliqueu sobre el títol de cadascuna per accedir a la publicació en qüestió, allotjada al nostre compte d’Issuu.

Si voleu accedir al canal d’Issuu, trobareu l’enllaç al final de l’article.

Hàbits de lecturaEstudi sobre hàbits de lectura i compra de llibres 2017: La Federación de Gremios de Editores de España ha presentat l’estudi sobre «Hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya 2017». Un estudi preparat per la FGEE, amb el patrocini de Conecta, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i Leer. En general, milloren els índex de lectura a Espanya i el nombre de lectors arriba fins al 65,8%. L’estudi abraça dades sobre el perfil de lector, edat, sexe, raó de lectura, freqüència, dades per Comunitats Autònomes, lectura en suport digital, compra de llibres, visites a les biblioteques, rànquing de llibres més llegits, etc.

Plan Cultura 2020: Reuneix les iniciatives principals que pretén portar a terme la Secretaria d’Estat de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El model cultural que vol impulsar el Govern parteix de cinc objectius: fomentar una oferta cultural de qualitat, actualitzar el marc jurídic de protecció de la cultura, promoure una aliança social de la cultura, estendre la cultura espanyola més enllà de les nostres fronteres i impulsar l’activitat creadora.

Revista BICE. Evolució recent i perspectives per a Llatinoamèrica: Aquest article resumeix les anàlisis sobre el creixement econòmic a Iberoamèrica global i país per país (22 pàgines).

Butlletí de novetats de la Biblioteca Central: Número 256 (desembre 2017-gener 2018). Publicació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Més informació: