El proper 23 de febrer (dijous) a les 10.30h es durà a terme a la seu de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Paseo de la Chopera, 14 – Matadero Madrid) la presentació per part d’Ignacio López (Head of Market Intelligence de l’empresa GfK) de les dades sobre el «Mercado del Libro en España 2022», i a la qual estan invitats a assistir-hi tots els professionals del sector.

Aquesta activitat s’emmarca en el context d’un cicle denominat «Madrid, la Ciudad de las Librerías», que culminarà en el mes d’abril i s’analitzaran algunes dades sobre el cas concret del mercat del llibre a la ciutat.

En aquesta presentació es recolliran temes com:

  • Dades generales sobre el sector de l’Oci i Entreteniment 2022.
  • Dades del Mercat del Llibre 2022 (Volum i unitats).
  • Una mirada cap a Madrid.
  • Tendències per segments (Ficció/ No Ficció/ Infantil-Juvenil/ Altres).
  • Principals tendències de mercat editorial.
  • Evolució per canals de venda.
  • Anàlisi del mercat de novetats vs. fons.
  • Perspectives 2023.

Després de la presentació de GfK se celebrarà una Taula Rodona amb participació de representants del Sector del Llibre (Editors, Distribuïdors i Llibreters) per analitzar les dades presentades, i valorar, des d’un punt de vista qualitatiu, l’evolució i tendències en el sector.

Els interessats en assistir a aquesta presentació, han d’enviar un correu electrònic a fande@fande.es facilitant el nom/s de la/es persona/es que hi assistirà/an per part de l’editorial.