La Comissió Europea ha elaborat un qüestionari sobre regles d’origen que ha publicat a la Base de Dades d’Accés a Mercat. L’objectiu d’aquesta enquesta és avaluar el coneixement que tenen les empreses exportadores sobre els requisits exigits pel que fa a regles d’origen en els acords preferencials.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

La data límit per a enviar el qüestionari degudament emplenat és el dia 31 de juliol de 2018.

La informació rebuda es tindrà en compte en l’aplicació d’un sistema que ajudi els exportadors a avaluar el caràcter originari dels seus productes i a poder fer front als requisits exigits en el país de destí de les seves exportacions, amb la finalitat d’aprofitar al màxim les preferències aranzelàries derivades dels Acords Comercials.