FEDECALIEn aquests moments tan complicats, a causa de la crisi sanitària del COVID-19, és important conèixer la situació del sector del llibre. Així doncs, us preguem que ompliu aquest breu qüestionari abans del proper 22 d’abril!

Des de la Asociación de Cámaras del Libro (FEDECALI) s’ha elaborat un qüestionari per a recollir informació sobre la situació de les empreses que formen part de la Cadena del Llibre (editors, distribuïdors i llibreters), amb l’objectiu d’obtenir unes dades bàsiques d’evolució de la situació del sector, davant l’actual crisi motivada per les mesures per pal·liar els efectes del COVID-19.

La informació es tractarà de forma integrada, sense fer esment a empreses en concret, i s’utilitzarà per a la seva presentació tant a les pròpies empreses i professionals del sector com a les diferents Administracions Públiques, per a reforçar els plantejaments i propostes que se’ls està traslladant.