El BOE núm. 177 ha publicat el Decret Reial 635/2015 pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia. Aquest Decret Reial afectarà les publicacions en línia allotjades en tot tipus de webs i en qualsevol format (llibres electrònics i altres materials assimilables a l’edició en paper). El seu objectiu és preservar el contingut intangible que es trobi a Internet i donar un accés de major qualitat i facilitat a la infor­mació per als ciutadans. Hi estaran inclosos tants els documents de lliure accés com altres que estiguin restrin­gits, a excepció de la correspondència privada o de dades personals. Aquestes publicacions no tindran un número de Dipòsit Legal sinó que seran identificades per altres números normalitzats a tal efecte.

Els editors i els productors de les pàgines webs on es trobin allotjades aquestes publicacions tindran l’obligació de permetre als centres de conservació accedir-hi  telemàticament. No podran en cap cas ni copiar ni descarre­gar el contingut, només podran visualitzar-lo i documentar-se. Aquests centres de conservació seran designats per les Comunitats Autònomes i per la Biblioteca Nacional.

Podeu descarregar-vos el document sencer, en format pdf, clicant aquí.