Aquest correu està adreçat a les editorials que han presentat propostes per a la segona resolució del SAB 2021.

Per optimitzar els procediments i garantir que tots els llibres es distribueixin segons el calendari previst, us preguem que, si detecteu que no tindreu els llibres en els terminis especificats, ens ho feu saber abans del divendres 2 de juliol per fer les rectificacions necessàries i retornar el pressupost a les biblioteques que els han demanat.

Així mateix, us recordem que no feu lliuraments parcials dels títols, fins que no tingueu la quantitat d’exemplars demanats a la comanda.

Els terminis d’entrega dels llibres a les dues plataformes logístiques són:

  • 16/07/21 per a llibres ja presentats com a LLIBRE EDITAT

  • 25/08/21 per a llibres presentats com a PROJECTE EDITORIAL

Aprofitem l’ocasió per recordar-vos que en el correu de la comanda s’especifica el procediment de facturació i lliurament dels llibres.

Dades de facturació:

  • OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
  • Portal Santa Madrona, 6-8, 3a
  • 08001 Barcelona
  • NIF: Q0801883J

Consultes:

Preneu nota que degut a la reestructuració del Departament de Cultura, la Direcció General de Creació, Acció territorial i Biblioteques, a partir del 22 de juny de 2021, es nomena: DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ CULTURAL I BIBLIOTEQUES.