CEDRODes de fa anys, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) posa a disposició dels seus socis un servei de lluita contra la pirateria digital. Gràcies a aquesta activitat, i durant aquest temps, l’Entitat ha aconseguit la retirada de milers d’enllaços a còpies pirates de llibres, revistes i diaris.

Qualsevol editor que vulgui denunciar que les seves obres s’estan piratejant a Internet pot fer-ho al web AsoCEDRO, portal per als membres de CEDRO:

A la secció «Infracciones digitales» d’aquesta plataforma és on es pot informar d’aquests casos i conèixer la situació actualitzada de les denúncies.

També, i com a part de la seva tasca de lluita contra la pirateria, CEDRO actua davant la Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El seu objectiu en aquest àmbit és aconseguir que es bloquegi l’accés a pàgines que faciliten còpies il·lícites d’obres.

A més, en determinats casos, CEDRO acudeix als tribunals de justícia per a sol·licitar el cessament de la infracció, la pena per als seus responsables i la indemnització corresponent per danys i perjudicis.

Per a més informació sobre aquest servei, els socis de CEDRO poden dirigir-se per correu electrònic a:

Els editors no socis, recomanem que tramiteu la vostra adhesió, que no suposa cap despesa ni pagament de quota i rebrà anualment les quantitats generades per certs usos de les seves obres. A més, CEDRO posa a disposició dels seu associats un servei jurídic i de llicències per a defensar els seus drets de propietat intel·lectual en l’àmbit de la gestió de CEDRO, i accés a determinats beneficis socials i a serveis gratuïts o amb descompte.

Pàgina web de CEDRO: