SESSIÓ INFORMATIVA TEMES FISCALS

Sessió informativa sobre temes fiscals celebrada el dia 31 de maig de 2017 a la seu social del Gremi

A càrrec dels nostres assessors fiscals, Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios S.L.P.

PROGRAMA:

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Principals novetats

  • Àmbit d’aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades: perspectiva material, territorial i temporal
  • El principi de responsabilitat proactiva: ‘accountability
  • Dret d’informació i consentiment dels interessats. Especial incidència als nous drets ARCO i a la desaparició del consentiment tàcit
  • Les mesures tècniques i organitzatives adients pel compliment del principi de responsabilitat proactiva

PONENT: Carme Setó

Problemàtica fiscal en l’IVA per la percepció de Subvencions

  • Analitzar les possibles controvèrsies en l’IVA per la concessió de subvencions a les empreses editorials
  • Anàlisi de la recent modificació legislativa operada en la Llei de l’IVA en vigor des del mes de Novembre de 2017

PONENT: Antonio Durán-Sindreu

DIA: 22 de març (dijous)

HORA: 16.00h

LLOC: Seu social del Gremi, carrer València, 279, primera planta

LOGO DURAN SINDREUNOTA IMPORTANT: Per tal de garantir una correcta organització de l’acte, és imprescindi­ble que feu la inscripció telemàtica mitjançant el botó “INSCRIPCIÓ”. Cal fer una inscripció per a cada persona de l’empresa que hi vulgui assistir.