LOGO-ICECConvocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’edició de llibres d’interès cultural especial o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 679750)

Aquests ajuts depenen de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Llibres en suport paper.

  • Són subvencionables: Llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement (assaig i pensament, llibres científics i tècnics, els clàssics i la literatura, llibres de còmic i de novel·la gràfica).

  • No són subvencionables: Àlbums il·lustrats, còmic destinat a un públic infantil, llibres de text i manuals universitaris, les obres considerades de luxe, de bibliòfil i aquelles amb l’edició limitada i numerada. Tampoc els llibres de caràcter literari escrits originàriament en català que poden acollir-se a la línia d’ajuts específics de la Institució de les Lletres Catalanes.

Les propostes que hagin estat subvencionades com a projectes no poden ser subvencionables posteriorment com a llibres publicats.

El nombre de títols que una editorial pot presentar no pot ser superior a quatre per a cada modalitat.

La quantia de la subvenció no pot superar el 80% dels costos d’edició i ha de ser inferior als 20.000,00 euros.

El període per presentar sol·licituds és del 14 al 30 de març de 2023, ambdós inclosos!

Dates de publicació:

  • PROJECTES: Els llibres s’han de publicar abans del 31 de desembre de l’any de concessió de la subvenció.

  • LLIBRES PUBLICATS: Entre l’1 de gener de l’any de concessió de la subvenció i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

CONVOCATÒRIA

BASES

MODIFICACIÓ DE LES BASES

SEGONA MODIFICACIÓ DE LES BASES

TOTA LA INFORMACIÓ, NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Consultes:

  • Subvenció i els seus continguts: 93 554 78 55 / 93 554 78 52
  • Tramitació telemàtica: 93 552 91 66
  • L’horari d’atenció telefònica es de 9 a 14 h. de dilluns a divendres