InstitutRamonLlullEl DOGC núm. 7209 a data de 20 de setembre ha publicat una Resolució de l’Institut Ramon Llull de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (exp. 02/L0125 U10 N) – convocatòria anticipada 2017).

Aquests ajuts tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per al finançament de les despeses corresponent a la remuneració de l’il·lustrador d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (àlbums o llibres il·lustrats) de qualitat, sempre que l’obra compleixi les característiques que s’esmenten al punt 1.1 de les bases. Queden excloses les obres de còmic, novel·la gràfica i similar, així com l’autoedició.

Bases

L0125_U10_BASES_2016_CAT

Clica aquí per descarregar el fitxer

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres, que tinguin programada la publicació o la coedició d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil el/la il·lustrador/a de les quals sigui una persona domiciliada a Catalunya. Per a poder ser beneficiaris d’aquestes subvencions cal complir els requisits que trobareu a les bases de la convocatòria.

Presentació de les sol·licituds

 • Preferentment per via telemàtica a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull, utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents.
  Els ciutadans estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s’han d’autenticar a través del sistema d’identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L’Institut Ramon Llull s’encarrega de fer arribar d’una manera segura l’usuari i la contrasenya a les persones interessades després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Per a sol·licitar l’usuari i contrasenya adreceu-vos a Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).
 • Per correu postal o presencialment a l’adreça:
  Institut Ramon Llull
  Avinguda Diagonal, 373
  08008 Barcelona (Espanya)
 • Per correu postal o presencialment en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Terminis de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds per aquesta convocatòria anticipada és el següent:
– Des del 21 de setembre de 2016 fins al 30 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Més informació: