Institut Ramon LlullL’Institut Ramon Llull ha publicat la primera convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades (ref. BDNS 620032).

Finançament de les despeses corresponents a la remuneració de l’il·lustrador/a d’obres il·lustrades, que acompleixi les condicions que s’esmenten a les bases.

L’obra per la qual es demana la subvenció haurà d’estar recollida contractualment segons una de les tres modalitats següents:

  1. Obra per encàrrec d’una editorial estrangera a un/a il·lustrador/a amb domicili a Catalunya o les Illes Balears
  2. Cessió de drets d’una obra ja publicada que hagi estat il·lustrada per un autor/a amb domicili a Catalunya o les Illes Balears
  3. Coedició internacional que hagi estat il·lustrada per un autor/a amb domicili a Catalunya o les Illes Balears

No són subvencionables les agendes, calendaris i altres productes de marxandatge.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 13 de febrer al 27 d’abril de 2023, ambdós inclosos!

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Consultes:

Més informació: