Reproduïm la circular rebuda de FEIGRAF amb les taules salarials vigents des del dia 1 de gener de 2020:

Tablas salariales 2020

Més informació: