El BOE ha publicat el Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars 2021-2022. Inclou les taules salarials 2021 i 2022.

  • Text complet del Conveni col·lectiu amb taules salarials AQUÍ

  • Correcció d’errades de les taules de salaris 2022 AQUÍ