tarifesL’Ordre Ministerial (OM) sobre tarifes publicada al BOE el 4 de desembre, no contempla les especificitats de la gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual del sector editorial.

El nou reglament desenvolupa i interpreta els set criteris que la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), vigent desde gener de 2015,  va establir perquè les entitats de gestió fixessin les tarifes de retribució als seus representats per l’ús que se’n fa de les seves obres en determinats sectors, però no té en compte que en el sector editorial és impossible verificar i contrastar la utilització que es fa de les obres textuals mitjançant la fotocòpia o la còpia digital, ja que aquesta pràctica normalment es porta a terme en espais privats i en entorns digitals restringits.

Segons Javier Díaz de Olarte, Responsable del Departament Jurídic de CEDRO, aquest nou reglament “limita l’autonomia dels titulars de drets per a posar un preu per l’ús de les seves obres”.

Si voleu més informació feu clic aquí.