El 25 de novembrCEDRO1e el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, va oferir una sessió informativa on va explicar les principals línies d’actuació que està duent a terme així com les darreres novetats legislatives que afecten a l’activitat editorial.

Javier Díaz de Olarte, cap del Departament Jurídic de CEDRO, i Patricia Riera Barsallo, Delegada de CEDRO a Catalunya, van organitzar la presentació en dues parts:  en la primera van presentar totes les qüestions relatives a la gestió i organització de l’entitat (declara­ció d’obres per part dels socis, gestions per donar-se d’alta, etc.); i en la segona van compartir les darreres modificacions que la Llei de Propietat Intel·lectual ha introduït com la situació de la còpia privada, el nou límit per a centres universitaris, la regulació de les obres orfes i la regulació de les entitats de gestió, entre d’altres.