L'estand de la FGEE a la darrera edició de la Fira

L’estand de la FGEE a la darrera edició de la Fira

La bona acollida per part dels editors i professionals assistents a la darrera edició de la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires, ha fet que la FGEE hagi decidit tornar a participar-hi. L’estand serà el mateix que l’any passat: obert, modern i funcional i al que es realitzaran alguns canvis seguint suggeriments dels participants de la darrera edició, per tal que totes les empreses tinguin suficient visibilitat i per a reforçar la participació. S’augmentarà també l’espai, depenent del nombre final d’expositors.

La Federación de Gremios de Editores de España té previst participar en aquesta fira, únicament durant els dies dedicats a professionals (dies 25, 26 i 27 d’abril). Los Ángeles serà la ciutat invitada d’honor.

 

Presentació de la Fira

 

Participa-hi

Fes clic sobre el següent enllaç per consultar la convocatòria de la FGEE i les condicions de participació: Condicions de participació estand FGEE

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la moda­litat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

 

Pagament

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import, mitjançant taló nominatiu al Gremi d’Editors de Catalunya, transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consi­deració de quota extraordinària.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls.

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 31 de gener.

 

Ajuts

La Fundación El Libro no continuarà amb el programa d’ajuts per als editors participants; però s’ha aconseguit que la fira ajusti el preu del metre quadrat la qual cosa permet compensar l’absència de les bosses de viatge i hotel amb una reducció del 30% en les quotes de participació.

Així mateix, l’ICEX ofereix un ajut que s’aplicarà a les empreses que hagin participat en un màxim de cinc ocasions (comptant a partir de 2008 i incloent el 2016).

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Secre­taria del Gremi, telèfon 93 2155091

 

Més informació: