El BOE núm. 55 de data 4 de març, publica la Resolució de la Secretaria d’Estat de Cultura per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’edició de llibres.

Des de fa un temps, la dotació d’aquesta convocatòria s’ha reduït de manera notable. Cal recordar que es tracta d’una convocatòria en règim competitiu. Per això és molt important posar especial atenció en la confecció de la Memòria del projecte atès que és el principal element amb el que compta la Comissió de Valoració a l’hora de jutjar els projectes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’en­demà de la publicació de la convocatòria en el BOE (data orientativa: 22 de març)

Més informació:

Notícies relacionades:

Informació sobre els ajuts al sector del Ministerio de Cultura

El Gremi d’Editors va organitzar el 16 de febrer una sessió informativa per a conèixer aquestes novetats sobre els ajuts al sector editorial, a càrrec de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. A continuació, adjuntem tota la documentació que es va treballar a la sessió informativa i que inclou desde qui pot demanar els ajuts fins els requisits que han de tenir dels projectes, els procediments de sol·licituds i tota la documentació a presentar.