El BOE núm. 54 de data 3 de març de 2016, publica la Resolució de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre per la qual es con­vo­ca el Premi 2016 als Llibres Millor Editats en 2015.

Es concediran tres premis a cadascuna de les següents modalitats d’edició:

  • Llibres d’Art
  • Llibres de Bibliofília
  • Llibres Facsímils
  • Llibres Infantils i Juvenils
  • Obres Generals i de Divulgació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 40 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la pu­bli­cació de la convocatòria al BOE (data orientativa: 21 d’abril).

Més informació: