El BOE núm. 54 de data 3 de març ha publicat la Resolució de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la traducció a llengües estrangeres.

Podran sol·licitar aquestes subvencions empreses del sector editorial espanyoles o estrangeres.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies hàbils a comptar des de l’en­demà de la publicació de la convocatòria en el BOE (data orientativa: 4 d’abril).

 

Més informació: