Termini finalitzatEl BOE núm. 50 de data 28 de febrer, publica la Resolució de la Secretaria d’Estat de Cultura per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competititva, per a l’edició de llibres.

Aquests ajuts estan destinats a la producció de llibres en llengua castellana o en les llengües cooficials de les Comunitats Autònomes que, amb independència de la nacionalitat de l’autor, contribueixin a l’enriquiment del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Color_Fdo_amarilloDes de fa un temps, la dotació d’aquesta convocatòria s’ha reduït de manera notable. Cal recordar que es tracta d’una convocatòria en règim competitiu. Per això és molt important posar especial atenció en la confecció de la Memòria del projecte atès que és el principal element amb el que compta la Comissió de Valoració a l’hora de jutjar els projectes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’en­demà de la publicació de la convocatòria en el BOE (data definitiva: 22 de març)

 

Més informació: