Termini finalitzatEl DOGC núm. 7314 de data 22 de febrer, publica les convocatòries de l’ICEC, en règim de concurrència competitiva, per als ajuts reintegrables i subvencions en les següents modalitats:

 

Ajuts a projectes i plans editorials (llibre)

El termini per presentar sol·licituds és des del 23 de febrer al 27 de març de 2017, ambdós inclosos.

El llançament comercial, i s’entén com a tal la data en què el projecte o el pla editorial comenci la comercialització, ha de produir-se entre l’1 de gener de 2017 i el 28 de febrer de 2018, ambdós inclosos.

Des de l’ICEC ens han fet arribar el text refós de les bases reguladores d’aquesta línia d’ajuts específica del sector editorial on es recopilen tots els canvis introduïts fins al moment. És un document elaborat per la seva assessoria jurídica que no té caràcter d’oficialitat ja que no es publica al DOGC, però que a efectes pràctics facilita molt la consulta de les bases reguladores.

Des de l’Institut Català de les Empreses Culturals demanen que es facin servir els formularis que estan disponibles a la pàgina web del Departament de Cultura i que són:

Cada any retoquen una mica per actualitzar aquests formularis per facilitar la tasca als editors a l’hora de demanar l’ajut. S’ha introduït una simplificació de la memòria del projecte per adequar-la a les informacions requerides per valorar la subvenció i s’ha inclòs el detall de la producció de l’any anterior en l’arxiu del pressupost.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquests ajuts, podeu posar-vos en contacte directa­ment amb l’ICEC, telèfon 93 554 78 56.

 

Ajuts a projectes culturals (règim general)

 El termini per presentar sol·licituds és des del 23 de febrer al 5 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.

El moment del llançament comercial s’ha de dur a terme entre l’1 de gener de 2017 i el 30 de juny de 2018, ambdós inclosos.

 

Des del Gremi d’Editors de Catalunya estem organitzant una sessió informativa sobre els ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Encara no tenim tancada la data, esperant que es publiquin la resta dels ajuts. Us mantindrem informats.