El BOE núm. 52 de data 1 de març ha publicat la convocatòria de la Secretaria d’Estat de Cultura del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, d’ajuts per a la modernització, innovació i creació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics, corresponents a l’any 2016.

Aquests ajuts tenen per objecte la realització de projectes culturals que incrementin l’oferta legal de continguts digitals culturals a Internet i la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives que actuïn, entre altres, en el sector del llibre.

Sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria (data orientativa: 21 de març, a les 15.00h).

Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Cultura.

Més informació:

Notícies relacionades: