Nova línia extraordinària de crèdits de circulant amb cobertura CESCE per compte de l’Estat.

Entre les mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, el Decret Reial-Llei 8/2020 contempla una línea de cobertura per a crèdit circulant.

Resumim a continuació les característiques d’aquest ajut:

 • És gestionat per CESCE en la seva qualitat de gestor exclusiu de les assegurances per Compte de l’Estat.
 • Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos.
 • S’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros. El segon tram entrarà en vigor després de la verificació de l’execució satisfactòria del primer tram.

Qui pot ser beneficiari:

 • Empreses espanyoles considerades Petites i Mitjanes Empreses i empreses més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades quan:
 • Es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització (veure descripció en RDL).
 • Tinguin un problema de liquiditat o de manca d’accés al finançament resultat de l’impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat econòmica.
 • Queden excloses les empreses en situació concursal o pre-concursal, amb incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb l’Administració, abans del 31 de desembre de 2019.

Característiques dels crèdits de circulant:

 • No han que estar lligades a contractes d’exportació.
 • Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual.
 • El percentatge de cobertura de risc de crèdit no superarà el 80%.

Més informació:

 • Telèfon d’Atenció al Client: 902 111 010
 • Web: www.cesce.es