Departament-Cultura

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions a editorials per a la traducció al català o a l’occità d’obres literàries per a l’any 2020 (ref. BDNS 349847).

El període per presentar les sol·licituds és del 10 de març al 30 d’octubre de 2020.

L’objecte d’aquestes subvencions és la traducció al català o a l’occità d’obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà.

Es consideren despeses subvencionables les despeses de traducció i de correcció.

Les despeses del projecte s’han de fer durant l’any natural de concessió o durant els anys anteriors. En el cas que hi hagi despeses d’anys anteriors, una part de la despesa s’ha d’haver fet durant l’any natural de la convocatòria o durant l’any anterior.

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l’ICEC per a la mateixa finalitat.

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, AQUÍ