L’Agència per la Competitivitat de l’empresa, adscrita al departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha publicat diverses convocatòries d’ajuts, d’entre les que destaquen el Programa de Cupons a la Internacionalització d’una banda, i Ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental – RIS3CAT per altra banda. A continuació us donem informació d’aquestes convocatòries i us posem els enllaços als webs a què us heu adreçar per obtenir més informació.

 

Programa de cupons a la innovació

Programa de Cupons a la Internacionalització i convocatòria per a l’any 2016. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses que volen iniciar o consolidar la seva internacionalització orientada als mercats internacionals.

Serveis subvencionables:

  • Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant
  • Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients
  • Disseny de web per a mercats internacionals
  • Posicionament de la web als mercats internacionals
  • Posicionament internacional a xarxes socials
  • Subcontractació Export Manager
  • Gestió concursos i licitacions internacionals
  • Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals
  • Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals
  • Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de novembre de 2016 o fins l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Més informació:

 

Ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental – RIS3CAT

Subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, i convocatòries per a l’any 2016.

Els sectors als qui van dirigits aquests ajuts són les indústries culturals basades en l’experiència i inclou les indústries creatives i culturals (entre altres, edició, arts gràfiques, multimèdia i audiovisual). Hi ha diverses línies i terminis.

Cal llegir atentament les bases reguladores.

Més informació: