Com a continuació de la sessió informativa sobre internacionalització i fires internacionals celebrat el dia 3 de març de 2021, l’Institut Ramon Llull ens ha facilitat els fulletons amb l’explicació dels seus ajuts en castellà, anglès, francès i alemany.

L’Institut Ramon Llull ofereix 6 línies de subvencions als professionals del sector editorial:

  • Traducció d’obres – Subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres de literatura i pensament.
  • Promoció d’obres – Subvencions per a la realització d’activitats de promoció de la literatura catalana i aranesa.
  • Obres il·lustrades – Subvencions per a la publicació d’obres il·lustrades.
  • Materials de promoció – Subvencions per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.
  • Mobilitat d’autors – Subvencions per a la mobilitat d’escriptors i il·lustradors.
  • Residències de traducció – Subvencions per a estances a Catalunya de traductors internacionals de literatura catalana.

Aquestes publicacions contenen un resum de cadascun dels ajuts en diferents idiomes:

Més informació aquí

Web de l’Institut Ramon Llull