El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Convocatòria del Ministerio de Cultura y Deporte, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la traducció a llengües estrangeres corresponents a l’any 2021.

Se subvenciona la traducció i publicació a llengües estrangeres d’obres literàries (clàssiques i contemporànies) o científiques, publicades originàriament en castellà o en qualsevol de les llengües cooficials, i que compleixin una de les dues condicions:

  1. Que hagin estat publicades per una editorial espanyola i distribuïdes en el territori.
  2. Que hagin estat publicades per una editorial estrangera però el seu autor tingui la nacionalitat espanyola.

Podran sol·licitar aquestes subvencions empreses del sector editorial espanyoles o estrangeres.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE (data orientativa, 4 de maig a les 14.00h)

Recordem que es tracta d’una convocatòria en règim competitiu. Per això és molt important posar especial atenció en la confecció de la Memòria del projecte atès que és el principal element amb el que compta la Comissió de Valoració a l’hora de jutjar els projectes.

Les sol·licituds es realitzaran exclusivament per via electrònica a la Seu Electrònica del Ministeri.