El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

S’ha publicat la convocatòria dels Ajuts Reintegrables per a plans i projectes editorials de 2021.

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització. Als efectes d’aquestes bases es considera producte editorial l’edició de llibres, de partitures i l’edició cartogràfica.

Després de les gestions realitzades, s’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins al 22 d’abril.

El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 22 d’abril del 2021, tots dos inclosos!

El moment de llançament comercial, entès com la data en què el projecte o el pla editorial comenci la comercialització, s’ha de produir entre l’1 de gener del 2021 i el 28 de febrer del 2022, ambdós inclosos.

Més informació, requisits, documentació i terminis, aquí