Departament-Cultura

En compliment del Reial Decret 476/2020, pel qual es prorroga fins al 12 d’abril l’estat d’alarma decretat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, us informem que el termini de finalització del període per presentar sol·licituds de les convocatòries següents s’ajorna fins al 20 de maig de 2020.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità per a l’any 2020 (ref. BDNS 498558).

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en llengua original catalana o occitana. S’hi inclou l’edició de títols individuals o de col·leccions d’obres de literatura en forma de llibre i en altres suports.

Queden excloses les obres no literàries, que poden ser objecte de subvencions de l’ICEC, i també les obres de caràcter literari escrites originàriament en altres llengües i traduïdes al català i a l’occità, les quals disposen d’una línia de subvencions específica.

Són subvencionables tots els costos relacionats amb les tasques d’edició: documentació, investigació, compilació, edició filològica, revisió lingüística, maquetació, impressió, etc.

No són subvencionables les despeses de promoció.

Les obres han d’haver estat publicades o s’han de publicar dins l’any de concessió de la subvenció.

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, AQUÍ